xe88 apk Harmonització de persones | Paisatges Invisibles

Harmonització de persones

L’harmonia de les persones, (casa cos) i dels espais (casa habitada) estan molt lligats. Per tant els treballs d’harmonització s’han de gestionar conjuntament. Una de les parts importants és la de tornar-nos a connectar amb la terra.