xe88 apk Escola Vedruna, Tona | Paisatges Invisibles

Escola Vedruna, Tona

 

La remodelació dels  espais de Escola Vedruna proposen dues accions importants i diferenciades:

Articulació d’un nou ordre de funcionament interior que possibiliti espais adaptats a les necessitats dels nens d’ara i del futur. Amb una circulació fàcil i clara. Un porxo captador d’energia passiva. Nova organització d’usos de les aules. Disseny dels espais d’aules que possibiliten una relació més transversal de l’ensenyament. El pati com a lloc de comunicació amb la natura, tant gràcies a l’hort ecològic com al bosc.

Obrir l’escola cap a la ciutat fent-la més transparent i convidar a entrar-hi. Per un costat un nou accés sense barreres arquitectòniques, amb transparència cap a l’interior del pati i obrir tots els nous espais per a l’ús dels habitants del poble.