xe88 apk Carrer Manlleu, a Vic | Paisatges Invisibles

Carrer Manlleu, a Vic

 

Es tracta d’un projecte de reurbanització del carrer Manlleu, de Vic.

El projecte proposa com a objectiu millorar la qualitat urbana i prioritzar els espais i voreres per a vianants. Aquesta proposta reconeix i consolida la centralitat estratègica del carrer de Manlleu.

Es planteja la renovació de totes les instal·lacions soterrades i vistes i preveu uns acabats superficials homogenis de paviments de pedra de Centelles amb juntes mínimes. Peces amb formats variables i gruixos, depenent dels usos diferenciats dins la secció del carrer.

Durant les obres s’ha portat a terme l’harmonització del carrer usant formes de la geometria sagrada.